Copyright


© CNC Zorg & Verpleging. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst) die u op deze site (cnczorg.nl) aantreft.

 

Gedeeltelijke of gehele overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door CNC Zorg & Verpleging of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

 

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is:

'© CNC Zorg & Verpleging' 

de informatie op deze website mag niet gebruikt worden in een ander context of publicatie in welk medium dan ook.


© 2019 - 2024