Klachtenprocedure

Bij CNC Zorg nemen wij uw klacht serieus. We zien het als een belangrijk signaal. En als een mogelijkheid om onze zorg en dienstverlening te verbeteren! Bij elk geluid van onvrede stellen wij ons dezelfde vraag: Hoe kunnen wij u helpen met een oplossing voor uw klacht?

 

U mag het klachtenformulier invullen of bellen naar 06-21605147.

 

  1. Maak uw klacht bespreekbaar
    Bent u ontevreden? Bespreek dit dan altijd eerst met uw persoonlijk begeleider, de teammanager of de wijkverpleegkundige. 
  2. Neem contact op met het management 
    Komt u er na een goed gesprek met de directe zorg nog steeds niet uit? Neem dan contact op met onze Management.
    U kunt uw klacht mondeling, telefonisch, per brief, e-mail of via de klachtenformulier indienen.

Wat gebeurt er met uw klacht?

De klachtenfunctionaris luistert naar uw verhaal, geeft informatie over de klachtenprocedure en kan u ondersteunen tijdens gesprekken. Daarnaast maken zij uw klacht kenbaar in de organisatie en bemiddelen tussen de verschillende partijen. Kortom, ze doen er alles aan om samen met u te zoeken naar een bevredigende oplossing voor uw onvrede. Als uw klacht is afgerond ontvangt u een schriftelijk eindverslag waarin vermeld staat welke oplossing er is gevonden en welke verbeterafspraken er zijn gemaakt.

 

 


Wat moet u doen voordat u een klacht bij de Geschillencommissie kunt indienen?

U klaagt schriftelijk bij CNC Zorg en probeert eerst samen met hulp van de management uw klacht op te lossen. Als u vindt dat uw klacht bij CNC Zorg niet naar uw tevredenheid is behandeld, kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie.

Voor de procedure om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie verwijzen wij u naar de website van de geschillencommissie

Onvrede melden

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.© 2019 - 2024