Medicatiebeleid

Het medicatie beleid binnen CNC Zorg & Verpleging is erop gericht een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor u als cliënt en voor onze zorgverleners op het gebied van medicatie verstrekking.

Wij werken volgens de richtlijnen van de ‘veilige principes in de medicatie keten’.

Binnen onze organisatie zijn procedures opgenomen over hoe om te gaan met medicatie. Als u uw medicatiegebruik niet zelf kunt regelen, dan zorgen wij ervoor dat u op de juiste tijd het juiste medicijn op de juiste wijze krijgt aangereikt of toegediend, mits hiervoor een indicatie is afgegeven.

 

Al onze zorgverleners hebben via hun telefoon toegang tot de belangrijkste Vilans Protocollen m.b.t. het verstrekken van medicatie. De medicatie wordt uitsluitend verzorgd door zorgverleners die hiervoor over de juiste bevoegdheid beschikken. Op elk moment kunnen zorgverleners de volgende protocollen raadplegen.

 • Aanbrengen huidzalf
 • Aanbrengen neuszalf
 • Aanbrengen oogzalf
 • Aanbrengen Oorzalf
 • Aanreiken medicijnen
 • Geneesmiddel distributiesystemen
 • Malen van medicijnen
 • Medicatieveiligheid
 • Toedienen medicijnen via neusspray
 • Toedienen neusdruppels
 • Toedienen oogdruppels
 • Toedienen oordruppels

Rol apotheek en huisarts

 

Uw apotheek en huisarts zijn verantwoordelijk voor uw medicijngebruik.

Uw huisarts schrijft de medicijnen voor, controleert of u de juiste medicijnen gebruikt, of de middelen bij elkaar passen en of ze hun werk doen. Uw apotheek levert de medicijnen aan u.

U kunt aan uw apotheek vragen om uw medicijnen aan te leveren in dag porties. Als zorgverlener mogen wij uw medicijnen niet namens u halen. Maar wilt u andere ondersteuning? Dan kunt u dit aangeven bij onze zorgcoördinator en kijkt hij wat we voor u kunnen doen.

 

Medicijnen in dag- of weekporties

 

Uw apotheek kan uw medicijnen aanleveren in een zogenoemde baxterrol. Dat is een lange plastic verpakking waarin uw medicijnen per tijdstip en per dag zijn ingedeeld. Op elk deelzakje staan, naast uw naam, geboortedatum en adres, de namen van de pillen die erin zitten, evenals hun sterkte, hoeveelheid en uiterlijke kenmerken. Ook staan het toedientijdstip erop vermeld.

U kunt het zakje openmaken op het moment dat u de pillen nodig heeft. Zo is de kans op fouten bij het innemen van uw medicijnen een stuk kleiner.

Helaas kunnen niet alle medicijnen in het een baxterrol. Vraag uw apotheek naar de mogelijkheden.

 

Rol thuiszorg

 

U kunt natuurlijk zelf uw medicijngebruik regelen. Wilt u hulp? Wij kunnen als uw thuiszorgorganisatie u op drie manieren ondersteunen.

 1. Wij kunnen u de medicatie aanreiken. U controleert het uitreiken zelf en de zorgverlener tekent het uitreiken af op de toedieningslijst van de apotheek.
 2. Wij kunnen u de medicatie toedienen. Een verzorgende of verpleegkundige kan u daarbij helpen.
 3. Wij kunnen het beheer van uw medicatie volledig van u overnemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u ernstig verward bent of makkelijk het overzicht kwijtraakt. Aan deze ondersteuning zijn strikte voorwaarden verbonden.

Afspraken dubbele controle medicatie

 

Controle via foto op mobiele telefoon. Vanwege privacywetgeving mag dit alleen gebeuren via een speciale Medicatie Controle App op een beveiligde telefoon, of een beschermd systeem waarbij de foto's binnen de server van de organisatie blijven. Dit gebeurt via de nedap ONS app. Een zorgverlener stuurt een foto naar de zorg coördinator of een andere collega.